more topics |
 back to home |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 
 
prev ◀

ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਸਦੀਵੀ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਨ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖ਼ਸ਼ਦੇ ਹਨ।

ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ

Tenth Guru Nanak permanently resides and dwells in Sri Guru Granth Sahib and blessed indeed is the devotee to whom He so reveals Himself.

Baba Narinder Singh Ji


next ▶