ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲ, ਕਾਲ (ਸਮਾਂ) ਵਿਚ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਜਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਪਰਮ ਸਤ ਦਾ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ

Timeless in Time is the manifestation of Real Truth

Baba Narinder Singh Ji