prev ◀

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਲਬ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਫੇਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ

A Lighted Bulb emits light through its glass, so does the holy body of an Enlightened Saint is full of God and emits that light from his holy body.

Baba Nand Singh Ji Maharaj


next ▶