prev ◀

ਜੇ ਸੰਤ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤ ਪਾਸ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤ ਅਤੇ ਕਸਾਈ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ?

ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ

If by going to a Saint or a Maha Purush, one is only to be cursed,
then what is the difference between a Saint and a butcher.

Baba Nand Singh Ji Maharaj